Heliview’s Deep Dive komt terug in 2019!

Heliview's Deep Dive vond in 2018 voor de eerste keer plaats. De sessie bleek erg gewild waardoor er helaas niet voor iedereen een plaatsje beschikbaar was. In 2019 krijgen deelnemers een nieuwe kans om aan deze, met een 8 beoordeelde sessie, bij te wonen.

Doel sessie
Om de juiste keuzes te kunnen maken voor een toekomstbewuste IAM-strategie is voldoende kennis van de techniek onontbeerlijk. Een belangrijk onderwerp bij het ontwerpen van deze strategie is de keuze voor protocol-gebruik. Denk hierbij aan de open standaarden “SAML2”, “OAuth2” en “OpenID Connect”.  Deze deep-dive sessie richt zich op het maken van een gezamenlijke analyse van deze “industry-standard” protocollen met als resultaat, bewustwording, kennis en toepassingsvoorbeelden gegeven vanuit de ervaring van een productonafhankelijk expert. Na 1,5 uur kunnen deelnemers in detail meepraten over het implementeren van Open Standaarden binnen IAM, waarbij zij de verschillende toepassingsvoorkeuren kunnen herkennen.

Deze diepgaande sessie geeft zowel functioneel als ook technisch een goed en gedetailleerd inzicht in het gebruik van de hierboven genoemde protocollen. De sessie wordt opgebouwd met behulp van best practices, praktijkvoorbeelden, en live demonstraties/oefeningen.

Nieuwsgierig geworden naar deze Deep Dive? Meld u nu aan voor het congres IAM, de toegang tot deze sessie is ook in 2019 weer beperkt. Deelnemers die zich vóór 14 februari 2019 inschrijven voor het IAM congres 2019, krijgen voorrang bij het inplannen van het programma en ontvangen hiervoor een  uitnodiging op ongeveer 4 weken voor het congres.