IAG in de cloud. Hoe wilt u die geserveerd hebben?

Steven Daniëls

The Cloud is here to stay. Sinds Amazon in 2006 de Elastic Compute Cloud introduceerde, kan er steeds meer IT worden afgenomen als dienst. Organisaties kunnen daardoor steeds meer IT bestempelen tot ‘none of my core business’, zonder moeizame IT-sourcing constructies aan te gaan. Een kreet als ‘Cloud tenzij...” komt dan ook in menig IT-strategie voor. Hoeveel is er op dit gebied eigenlijk mogelijk bij Identity Driven Security oplossingen?

Voor sommige oplossingen is er al heel veel mogelijk. Clouddiensten op het gebied van Access Control (authenticatie, federatie, etc) hebben zich al behoorlijk bewezen. Gartner heeft er zelfs een ‘eigen’ Magic Quadrant’ voor opgesteld. En in de hoek van Cloud Security wordt er uiteraard ook vooral met clouddiensten gewerkt.

Maar hoe zit dit eigenlijk bij Identity & Access Governance (IAG)? Dit onderwerp raakt namelijk de harde realiteit van on-premise legacy applicaties, kostbare maatwerkapplicaties en diepgewortelde bedrijfsvoeringsapplicaties. Daarnaast was er bij IAG vaak behoefte aan klantspecifieke inrichtingen om bestaande bedrijfsprocessen te ondersteunen. Dat werpt de vraag op of u bereid bent eerst uw processen aan te passen?

Klik hier om de blog helemaal te lezen