Programma 2019

Keynote

Identifying in Future Workplace

In deze keynote gaat David Goodman in op opkomende technologieën zoals AI en analyseert hij, vanuit de invalshoek van identiteits- en toegangsbeheer, de potentiële impact die deze technieken hebben op de werkplek van de toekomst.

David Goodman bespreekt:

 • de rol die gedistribueerde grootboektechnologieën (zoals blockchain) zouden kunnen spelen bij het leveren van private en publieke identiteitsdiensten;
 • de identiteit gerelateerde gevolgen van advanced analytics technieken en -gereedschappen, die werken op grote datasets inclusief behavioural, contextual and location-based attributes;
 • de criticaliteit van gesofisticeerd IAM om de voordelen van machine learning automatisering te ontlenen

Onze identiteitsprofielen veranderen in de toekomst niet significant, maar de manier waarop ze worden gebruikt, zal ongetwijfeld enorm veranderen.

Strategie Café

Hoe kies je een IAM tool?

In deze interactieve sessie geven aanwezige deelnemers en experts elkaar input om een IAM tool te kiezen die past bij de eigen organisatie. Waar een IAM tool aan moet voldoen?

 1. Implementatiegemak
 2. Security
 3. Gebruiksvriendelijkheid
 4. Interoperabiliteit / makkelijk koppelbaar en voldoende functioneel
 5. Integratie
 6. Functionaliteit

 Deze sessie wordt begeleid door dagvoorzitter Jaap Kuijpers,met medewerking van diverse experts

Break-out sessie

Too good to be true: incredible statements from IAM experts

In de loop der tijd hebben verschillende IAM-consultants (waaronder de spreker) en –vendoren de meest fantastische uitspraken gedaan en adviezen gegeven over de ideale inrichting van IAM. Echter, in de praktijk bleken deze woorden tamelijk waardeloos, soms zelfs bijzonder kostbaar in de negatieve zin. In deze sessie bespreekt Mike de meest ongeloofwaardige statements waarmee de betreffende consultant/vendor meteen al zijn/haar geloofwaardigheid verliest.

Deep Dive

IAM Open Standaarden

Om de juiste keuzes te kunnen maken voor een toekomstbewuste IAM-strategie is voldoende kennis van de techniek onontbeerlijk.

Een belangrijk onderwerp bij het ontwerpen van deze strategie is de keuze voor protocol-gebruik. Denk hierbij aan de open standaarden “SAML2”, “OAuth2” en “OpenID Connect”.

Deze deep-dive sessie zal zich richten op het maken van een gezamenlijke analyse van deze “industry-standard” protocollen met als resultaat, bewustwording, kennis en toepassingsvoorbeelden gegeven vanuit de ervaring van een productonafhankelijk expert.

Deze diepgaande sessie van 1,5 uur, zal zowel functioneel als zeker ook technisch een goed en gedetailleerd inzicht geven in het gebruik van de hierboven genoemde protocollen. Dit college zal worden opgebouwd met behulp van best practices, praktijkvoorbeelden, en live demonstraties/oefeningen. U zult in het vervolg in detail kunnen meepraten over het implementeren van Open Standaarden binnen IAM waarbij u de verschillende toepassingsvoorkeuren kunt herkennen.

Break-out sessie

IAM bij de Overheid

Een belangrijk vraagstuk voor de dienstverlening van de overheid, of het nu gaat om zorg, onderwijs of belastingen, is Identity & Access Management (IAM). In deze sessie gaat Eric Brouwer in op hoe IAM bij de Overheid wordt geregeld en welke uitgangspunten daarbij worden gebruikt. Die uitgangspunten staan beschreven in de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en is sinds 2009 als Kabinetsbeleid relevant voor het ontwerp en uitvoering van alle publieke taken door publieke en private organisaties.

Break-out sessie

Open Banking, FAPI en certificering

Deze sessie bevat een toelichting op de volgende drie, onderling gerelateerde, initiatieven in de internationale financiële sector:

 1. De status van het Open Banking initiatief in het Engeland.
 2. De status en de adoptie van het werk van de Financial-grade API (FAPI) Working Group van de OpenID Foundation.
 3. Het OpenID Foundation Certificatie programma rondom de FAPI protocol standaard.